Publicerad i tidningen " Mitt i Östermalm" Rätigheter tillhör http://www.mitti.se

Text: Peter Leander

Fotograf:: Carlos Montecinos